top of page
Pipetting Samples and Test Tube

HİZMETLER

İhtiyacınız Olan Her Şey

CİHAZ KULLANIMI

 • Agaroz Jel Elektroforez Sistemi

 • UV Görüntüleme Cihazı

 • UV-VIS Spektrofotometre

 • Çalkalamalı İnkübatör

 • İnkübatör

 • Kirli Otoklav

 • Steril Otoklav

 • Mikrosantrifüj

 • Soğutmalı Santrifüj

 • Liyofilizatör

 • PCR

 • Su Banyosu

 • Distile Su Cihazı

 • 10 L Fermentör

 • Ultrasonik Homojenizatör

 • -45 °C Soğuk Depolama

TESTLER/UYGULAMALAR

 • Besiyeri Hazırlanması

 1. Luria-Bertani Broth (LB Broth)

 2. Luria-Bertani Agar (LB Agar)

 3. Yeast Extract Agar (YEA)

 • Agaroz Jelden DNA İzolasyonu

 • Antibakteriyal Aktivite Testi

 • Antifungal Aktivite Testi

 • Bakteriyal DNA İzolasyonu

 • Rekombinant DNA Teknolojisi

 1. Hedef genin ve vektörün restriksiyon enzimi ile kesimi

 2. Hedef gen ve vektörün ligasyonu

 3. Transformasyon ve seleksiyon

 • Protein İzolasyonu

 • Bradford ile Protein Miktar Tayini

 • DNA Biyoinformatik Tasarımı

 • DNA’nın Agaroz Jelde Görselleştirilmesi ve Analizi

 • Escherichia coli Klonlama için Hücre Kültürü Kurulması

 • Escherichia coli Protein Üretimi için Hücre Kültürü Kurulması

 • Aspergillus fumigatus için Hücre Kültürü Kurulması

 • Aspergillus niger için Hücre Kültürü Kurulması

 • Liyofilizasyon

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

 • Uygulamalı Genetik Mühendisliği Eğitimi

 1. Biyoinformatik Analiz ve Tasarım

 2. DNA İzolasyonu

 3. DNA Transformasyonu

 4. DNA’nın Kesimi ve Birleştirilmesi

 5. DNA’nın Görselleştirilmesi

 6. Bakterilerin Protein Üretimi için İndüklenmesi

 7. Protein Üretimi

 8. Protein İzolasyonu​

 • Uygulamalı Hücre Kültürü Eğitimi

 1. Bakteriyel Besiyerlerinin Hazırlanması

 2. Bakteriyel Kültürlerin Kurulması

 3. Hücrelerin Çoğaltılması

 4. Optik Densite ile Hücre Miktar Tayini ve Sayımı

 5. Bakteriyel Organizmaların Farklı İndüksiyonları (Katı ve Sıvı)

 6. Organizmaların Uzun Süreli Stoklanması

ÜRÜNLERİMİZ

 • Lizozim (Tavuk Yumurtası Beyazından Elde Edilmiştir.)

bottom of page